Jeewak National Teacher (Shikshak) Award

Sr.No. Name of the Awardees & Addresses Years Date of Ceremony
1. Hon. S. S. Kamble
President of Prajasattak Shikshak Sangh, Nagpur
2006 14-04-2006
2. Hon. Sheshrao Rokade
Teacherís Union Leader, Nagpur
2007 14-04-2007
3. Hon. T. N. Kotangale
Teacherís Union Leader, Nagpur
2008 20-04-2008
4. Prof. Dr. Pradip Meshram
Head of Ancient History Dept., N. U. Nagpur
2009 17-04-2009
5. Prof. Dr. Sushma Yadav
Head Dr. Ambedkar Chair, New Delhi ( India )
2010 05-06-2010
6. Prof. Dr. Pradeep Aglawe
Head of Dr. Ambedkar Thoughts dept. Nagpur University
2011 16-04-2011
7. Prof. Dr. Prakash Kharat
Vice Principal, Dr Ambedkar College, Deekshabhoomi, Nagpur
2012 22-03-2012
8. Prof. Anil Khobragade
Govt. Morose Collage . Nagpur (MS)
2013 21-07-2013

Jeewak National Journalist(Patrakar) Award

Sr.No. Name of the Awardees & Addresses Years Date of Ceremony
1. Hon. Baban Walke
Journalistís Leader & Chief Dy. Editor, Daily Tarun Bharat, Nagpur
2009 17-04-2009
2. Hon. Milind Fulzele
Ambedkarite Journalist , Daily Samrat, Nagpur ( India )
2010 05-06-2010
3. Hon. Prabhakar Dupare
Editor of Daily Lokmat, Nagpur
2011 16-04-2011
4. Prof. Ranjeet Meshram
Senior Ambedkarite Journalist, Nagpur
2012 22-03-2012
5. Hon. Bhupendra Ganwir
Editor, Daily Sakal Nagpur (MS)
2013 21-07-2013

Jeewak National Industrialist(Udyojakata) Award

Sr.No. Name of the Awardees & Addresses Years Date of Ceremony
1. Dr. Rajabhau Tanksale
Social Industrialist, Nagpur
2011 16-04-2011
2. Hon. Gunwant Devpare
Social Industrialist, Nagpur
2012 22-03-2012
3. Er. Pradeep Nagrale
Social Industrialist Nagpur (MS)
2013 21-07-2013

Jeewak National Tourism (Paryatak) Award

Sr.No. Name of the Awardees & Addresses Years Date of Ceremony
1. Hon. Chandrapal Chokase
Paryatak Mitra, Nagpur, MS
2006 14-06-2006

Jeewak National Special Award

Sr.No. Name of the Awardees & Addresses Years Date of Ceremony
1. Hon. B. Kashinand (Lok-Kavi)
Ambedkarite Poet, Nagpur
2009 24-11-2009
2. Ms. Mayura Narayan Chaware
Drama Artist, Nagpur
2011 16-04-2011
3. Hon. Prakash Tagade
Editor, Daily Yuwa Rashtra Darshan, Nagpur
2012 22-03-2012
4. Hon. Pravin Bhivgade
World Guinness record holder in non-stop singing in 100 Hrs., Nagpur
2012 08-04-2012
5. Hon. Pramod Tabhane
Ambedkarite activist, Nagpur (MS)
2013 21-07-2013